Verenigde Energie Coöperaties

In Eemland zijn er diverse energiecoöperaties actief. De lokale energiecoöperaties dragen zorg
voor de energietransitie vanuit bewoners perspectief in de gemeenten. De basis is lokaal.

De gebiedscoöperatie Eemland en EnergieSamen willen graag deze energiecoöperaties verenigen en hebben daarom het initiatief hiertoe genomen. Het doel hierbij is: Door het verenigen van de energiecoöperaties in Eemland meerwaarde creëren voor de energiecoöperaties zelf en daardoor ook voor het gebied de waarin zij functioneren. Dit doen we door:

  • Elkaar te helpen met het initiëren, oprichten en besturen van de energiecoöperaties;
  • Het gezamenlijk inkopen van producten en diensten als bijvoorbeeld technische, administratieve of juridische ondersteuning;
  • Gezamenlijk invulling geven aan de RES

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat er een nieuwe overkoepelende Coöperatie wordt opgericht ter vervanging van de huidige coöperaties. We willen de samenwerking stimuleren en faciliteren.

Vanuit de coöperatieve gedachte willen we u uitnodigen om dit met ons samen te doen. Het initiatief is genomen maar voor de rest ligt alles nog open. De vraag is dan ook of uw energiecoöperatie zich hierbij wil aansluiten. Voor meer informatie, neem contact op via het contactformulier.