Uitnodiging Open Avond 5/11

Uitnodiging Open avond Gebiedscoöperatie Eemland, 5 november 19.30, Online
In juli 2020 is Gebiedscoöperatie Eemland opgericht. Ons doel is om tot een daadwerkelijke duurzame en inclusieve samenleving in Eemland te komen.

Veranderend speelveld
Voorheen werd het speelveld met name door overheid en bedrijfsleven bepaald. Je ziet echter op steeds meer plekken in Nederland, en ook in onze regio, ondernemende en actieve burgers, die lokale oplossingen ontwikkelingen en zo bijdragen aan een duurzame en inclusieve samenleving. Daardoor verandert het speelveld van markt en overheid naar een speelveld waar burgers de derde partij vormen.
Dit gaat echter niet vanzelf en is niet makkelijk. Misschien ben je zelf ook verschillende barrieres tegen gekomen.

Bijeenbrengen van actieve en ondernemende burgers
In Gebiedscoöperatie Eemland willen we actieve en ondernemende burgers bij elkaar brengen, zoals coöperaties, burgerinitiatieven, stichtingen, ondernemingen, ZZP’ers  en natuurlijke personen die onze visie onderschrijven.
Door de onderlinge samenwerking makkelijker te maken, kunnen we nieuwe kansen benutten en zo het gebied waarin we wonen en werken verder ontwikkelen en versterken door lokale oplossingen. We richten ons in eerste instantie op 4 thema’s

  • Voedsel
  • Energie
  • Lokaal Monetair systeem
  • Inclusieve arbeidsmarkt

Wil je meer weten over Gebiedscoöperatie Eemland? Of wil jij of jouw organisatie meedoen?
Op 5 november zullen we ons verhaal vertellen en ontmoet je de huidige leden.
Wij zijn ook erg benieuwd naar jouw initiatief.

Programma:
19.30 Start zoommeeting. Edgar Koning en Jan Toering vertellen waarom zij de Gebiedscoöperatie gestart zijn en wat de status is. Ook stellen zij het kernteam (Jessica de Ruijter, Tjerk-Peter van den Berg en Silvana Josipovic) dat actief meedenkt en meewerkt, aan jullie voor.

19.45 De leden vertellen wie zij zijn en waarom zij de Gebiedscoöperatie belangrijk vinden.

20.00 Gelegenheid voor jou om jouw initiatief te presenteren. Laat dit weten bij de inschrijving.

20.45 Afronding: welke ideeën zij er en wat is het vervolg.

20.55 Rondvraag

21.00 Sluiting

Aanmelden
Aanmelden kun je hier, dan krijg je een link doorgestuurd voor de bijeenkomst.
We kijken er naar uit je 5 november te ontmoeten.

Kernteam GebiedsCoöperatie Eemland