Zorg

In Nederland hebben wij op veel gebieden goede zorg en soms is deze zelfs overgeorganiseerd. Zoals in de jeugdzorg waar soms twintig (!) professionals om tafel zitten om 1 probleem van 1 jongere op te lossen. We realiseren ons ook dat de zorgkosten snel stijgen en dat we daaraan iets moeten doen. Zowel in de politiek als bij de zorgverzekeraars realiseert men zich dat men de inwoners nodig heeft om hierin verder te komen.

In Positieve Gezondheid staat een betekenisvol leven centraal. Aan mensen wordt gevraagd wat zij zélf het liefst willen veranderen in hun leven, wat zij belangrijk vinden. Professionals vinden in Positieve Gezondheid de sleutel om de zorg die zij leveren te verbeteren.

De overheid heeft een Preventieprogramma gepresenteerd. Hiermee wil zij een aantal ziekten terugbrengen. En het is reeds onderzocht: naarmate mensen gezonder ouder worden, verminderen de zorgkosten.

Zorgverzekeraars willen meehelpen om de woonomgeving te verbeteren, een mantelzorgkring of buurtkring opbouwen. Daarnaast investeren zij in workshops om gezondheid en vitaliteit te verbeteren.

De GGD levert een aantal apps op de deelgebieden van Positieve Gezondheid die burgers in kunnen zetten om hun leven vitaler in te richten.

Particulieren starten initiatieven zoals gedragen wonen of woonhofjes. In deze laatste kunnen ouderen langer zelfstandig wonen. Bij gedragen wonen worden grotere woningen gesplitst in een woning en appartement. In dit appartement komt dan iemand te wonen die af en toe steun nodig heeft van de nevenbewoner.

Gebiedscoöperatie Eemland wil deze initiatieven verder brengen samen met de initiatiefnemers en burgers. Zo krijgen wij grip op onze gezondheid en vitaliteit én op de gezondheidskosten.

En … In Amersfoort kennen wij de gezonde wijkaanpak!