Thema’s

[Deze pagina is nog in de maak. Excuses voor het ongemak]

Binnen de gebiedscoöperatie Eemland kennen we diverse thema’s, ook wel focus gebieden genoemd. Elk thema heeft zijn eigen dynamiek en aanpak. Per thema is er ook een verantwoordelijke binnen de gebiedscoöperatie. Deze treedt in principe ook op als matchmaker. Een matchmaker is iemand die binnen zijn thema en de leden die onder dit thema vallen, op zoek gaat naar mogelijke samenwerkingsverbanden en dat dan ook kenbaar maakt aan “zijn of haar” leden. Daarnaast zullen zij thema overstijgend kijken naar mogelijke samenwerkingen. Het doel is om sterke relaties te ontwikkelen zodat er ook een sterke gebiedscoöperatie ontstaat die dan ook werkelijk invloed op het gebied kan uitoefenen

Hieronder zijn de verschillende thema’s of focusgebieden weergegeven. Door te klikken op het logo wordt u doorgestuurd naar de thema specifieke pagina’s.

Link naar thema pagina Energie
Link naar thema pagina Voedsel
Link naar thema pagina Arbeidsparticipatie
Link naar thema pagina Sociale Cohesie
Link naar thema pagina Zorg