Preambule

Wij, de burgers. Als ondernemende burgers die wonen en werken in de regio
Eemland nemen wij de collectieve taak op ons om zorg te dragen voor het
leven dat ons omringt, waar wij ook zelf deel van zijn. Daarbij baseren wij ons
op onze wezenlijke behoeften. Deze behoeften omvatten schone lucht en
water, biodiversiteit, passende huisvesting, gezond voedsel, zinvolle
bezigheden en verrijkende contacten met mede-aardbewoners. Wij leven in dit
gebied te midden van ontelbare andere levensvormen die in onze omgeving
van betekenis zijn. Wij geloven dat we door in openheid en op nieuwe manieren
samen aan deze fundamentele behoeften te werken, met oog voor onze
omgeving, op regionale schaal substantieel meer waarde aan ons menselijke
bestaan kunnen blijven meegeven.

In Eemland
Eemland is gelegen in de provincie Utrecht en is circa 7.500 ha groot. Het
gebied is omvat een aantal stedelijke kernen: Amersfoort in het centrum,
Bunschoten-Spakenburg in het noorden, Eemnes, Baarn en Soest in het
westen en Woudenberg in het zuiden. Het grootste gedeelte…….

De gehele preambule is te downloaden. Preambule v1.1