Missie

Burgerkracht inzetten om een duurzame en inclusieve samenleving te realiseren.

Hoe doen we dat?
We willen een derde speelveld ontwikkelen met de bewoners in Eemland, waarbij de overheid ondersteunend is aan het derde speelveld en vertrouwen geeft én waar bedrijven “te gast” en ondersteunend zijn en waar we samenwerken onder onze/gezamenlijke condities.

We verbinden en versterken bestaande burgerinitiatieven, van coöperaties en sociale ondernemingen. We stimuleren waarde en impact gedreven ondernemen, rekening houdend met de inclusieve samenleving. Hierbij is winst niet het doel is maar samen impact hebben.