Eemland Energie

Een van de uitdagingen waar we als Gebiedscoöperatie Eemland aan bijdragen is de energietransitie. Als GCE vinden wij het belangrijk dat we in een regio wonen waar we toegang hebben tot schone en duurzame energie, die lokaal is opgewekt en waarbij de inwoners eigenaarschap voelen en er eigenaar van kunnen zijn. Hiermee bereiken we dat de waarde van het gebied ook in het gebied blijft.

Om deze doelstellingen te kunnen bereiken is het van belang dat inwoners actief betrokken zijn. Uiteindelijk zijn zij de direct “getroffenen” als het gaat om bijvoorbeeld horizonvervuiling door windmolens of dan groenzones vol gelegd worden met zonnepanelen. Door bewustwording en betrokkenheid zal de weerstand afnemen en wellicht omslaan in support. Uitgangspunt voor Energie Eemland  is dat inwoners zelf eigenaar van deze nieuwe energiebronnen worden en daar ook van  profiteren, ook als je niet zelf de financiële middelen hebt om te investeren. Inwoners kunnen daarmee profiteren zonder te investeren en worden samen eigenaar van duurzame elektrische energie voor Eemland.

Eemland Energie is een eerlijk en transparante organisatie die de leden van de GCE voorziet van lokaal opgewekte duurzame energie. Dit gaat ze doen tegen minimale kosten waarbij de waarde in het gebied minimaal gehandhaafd blijft, maar liefst nog vermeerderd wordt. Dit geldt ook voor de ecologische en maatschappelijke waarden als arbeidsparticipatie en inclusiviteit. Deze brede aanpak wordt gevoed vanuit de voedingsbodem die de GCE wil zijn.

De filosofie vanuit inclusie is dat iedereen mee moet kunnen doen. Daarom wordt er gekozen voor een aanpak waarbij het ook mogelijk is om met een externe financiering, die wordt afgelost met de subsidie vanuit de postcoderoosregeling, mee te doen.   

Samengevat realiseert Eemland Energie een constructie gebaseerd op de postcoderoos regeling waarbij een project, bijvoorbeeld een zonnepanelen op een sporthal, geheel of gedeeltelijk wordt gefinancierd vanuit financiële partners, particulier of commercieel. De deelnemers die niet direct zelf kunnen investeren verbinden zich aan Eemland Energie en ontvangen de energie van de energie partner. Bij oplevering van het project wordt de subsidie per kWh vanuit de PCR in eerste instantie niet aan de desbetreffende deelnemers uitgekeerd, maar zal gebruikt worden om de investering af te lossen. Als de investering afgelost is wordt de subsidie uitgekeerd aan de deelnemers. 

Neem voor meer informatie contact met ons op via het contactformulier.